References:

Siege of Srebrenica: War Hospital.
Opsada Srebrenice: Ratna Bolnica.
Footage courtesy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia at the Hague (ICTY).
Snimci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu (MKSJ).